Sunday, October 12, 2008

CURRICULUM VITAE

Numele şi prenumele: BOLOVAN IOAN
Adresa: str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 43-45, bloc C, ap.4, Cluj-Napoca, cod 400029, jud. Cluj, România, tel. 0264-598825, mobil 0745-589114
Data şi locul naşterii: 11 august 1962, Pîncota, jud.Arad
Starea civilă: căsătorit, 1 copil
Locul de muncă: - Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj, Facultatea de Istorie-Filosofie
-Academia Română, Centrul de Studii Transilvane
Studii: A. Liceale: Liceul Pedagogic Arad, jud.Arad
B.Universitare: Universitatea “Babeş-Bolyai”, specializarea Istorie şi Filosofie, 1982-1986
C. Doctor în istorie la Universitatea “Babeş-Bolyai” cu distincţia “Magna cum laudae”(1999)
Experienţa profesională:
- septembrie 1986 – septembrie 1989, profesor la Şcoala Generală Dragu, jud.Sălaj
- septembrie 1989 – aprilie 2001, cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific principal III şi cercetător ştiinţific principal II la Institutul de Istorie Cluj-Napoca
- aprilie 2001 – până în martie 2008, conferenţiar universitar, iar din aprilie 2008 profesor universitar titular la Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie-Filosofie
- august 1992 – februarie 2003, redactor la “Transylvanian Review”, Cluj-Napoca
- februarie 2003 - până în prezent, cercetător principal III şi cercetător ştiinţific principal I la Centrul de Studii Transilvane
Responsabilităţi îndeplinite:
- octombrie 1993 – aprilie 2001, secretar ştiinţific al Institutului de Istorie
- octombrie 1990 – aprilie 2001, secretar de redacţie la “Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”
-octombrie 1992 – iulie 2002, membru în Comitetul de redacţie al revistei “Romanian Civilization”, Bucureşti-Iaşi
-iulie 2002 – secretar de redacţie la revista Caiete de antropologie istorică, Cluj-Napoca
-februarie 2003 - până în prezent director adjunct al Centrului de Studiere a Populaţiei
-mai 2003 – septembrie 2007 director interimar al Centrului de Studii Transilvane
-mai 2003 – până în prezent expert-evaluator proiecte de cercetare ştiinţică la CNCSIS de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării
-noiembrie 2005 – până în prezent membru în Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare
-mai 2004 - până în 2008 preşedintele Comisiei Judeţene Cluj pentru atribuirea de nume de străzi şi instituţii
-conducător de doctorat din decembrie 2008
Aria de preocupări: istoria modernă a României, cu precădere istoria Transilvaniei în sec. XIX-XX, istoria populaţiei şi demografie istorică
Activitate ştiinţifică:
A. a publicat (individual sau colectiv) şi a editat şi coordonat 34 cărţi (conform celor 3 secţiuni de mai jos)
B. a publicat peste 100 de studii şi articole în reviste de specialitate şi volume colective din ţară şi străinătate (Italia, Germania, Grecia, Ungaria, Serbia) şi circa 100 de recenzii
C. a participat cu comunicări la circa 70 de sesiuni ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională, în ţară şi străinătate (Italia, Austria, Marea Britanie, Ungaria, Polonia)
Limbi străine: engleza (bine), italiana şi maghiara (satisfăcător)
Distincţii: Premiul “Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române în anul 2002
Afilieri internaţionale: - membru (din februarie 2008) si vicepresedinte din august 2010 al International Commission for Historical Demography
- membru al ICM Gorizia, Italia (din februarie 2008)


LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATEA. CĂRŢI (monografii de autor, îngrijiri de ediţii)

1. Sabin Manuilă, Studies on the Historical Demography of Romania, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 1992, 165 p. (introducere, note şi îngrijirea ediţiei împreună cu Sorina Bolovan)
2. Asociaţia Naţională Arădană pentru cultura poporului român.1863-1918. Schiţă monografică, Biblioteca Institutului de Istorie Cluj. Serie nouă, vol.II, Cluj-Napoca, 1994, 168 p.
3. Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2000, XXXI+267 p.
4. Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX. Realităţi etno-confesionale şi politici demografice, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, XI+154 p.
5. Germanii din România. Perspective istorice şi demografice, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2000, 126 p. (în colaborare cu Sorina Bolovan)
6. Die Deutschen in Rumänien, ediţie germană revizuită, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2002, 141 p. (în colaborare cu Sorina Bolovan)
7. Consignatio Statistico Topographica Singulorum in Magno Principatu Transylvaniae. Transilvania la 1829-1831, Presa Universitară Clujeană, 2003, 231 p. (în colaborare cu Bogdan Crăciun)
8. Transylvania in the Modern Era. Demographic Aspects, Cluj-Napoca, Romanian Cultural Institute-Center for Transylvanian Studies, 2003, 308 pagini (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
9. Revoluţia de la 1848-1849 în zona regimentului grăniceresc năsăudean.Contribuţii istorice şi demografice, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2003, 282 pagini (în colaborare cu Adrian Onofreiu)
10. The Revolution of 1848-1849 in Transylvania. Contributions to the History of Mentalities and of the Social Imaginary, Romanian Cultural Institute-Center for Transylvanian Studies, 2004, 178 pagini (în colaborare cu Gelu Neamţu)
11. Contribuţii documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2006, 380 pagini (în colaborare cu Adrian Onofreiu)
12. 1 decembrie 1918. Contribuţia social-democraţilor la unirea Transilvaniei cu România, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008, 48 pagini (împreună cu Marius Eppel)B.CĂRŢI (coautor şi coordonator la sinteze şi volume de documente, bibliografii)

1. A History of Romania, edited by Kurt W.Treptow, Center for Romanian Studies, Iasi, 1995, 721 p. (coautor)
2. Istoria României. Transilvania, coord. Anton Drăgoescu, Fundaţia “George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 1997, 1166 p. (coautor p. 987-1004)
3. Revoluţia de la 1848 în Transilvania. Ancheta Kozma din Munţii Apuseni, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1998, 246 p. (coautor şi coordonator cu Gelu Neamţu).
4. Documente privind revoluţia de la 1848 din Ţările Române.C.Transilvania, vol.VI (5-16 iunie 1848), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1998, 624 p. (coautor).
5. Istoria României. Transilvania, vol.II (1867-1947), coord. Anton Drăgoescu, Cluj-Napoca, 1999, p.1-18, 208-220, 867-874.(coautor)
6. History of Modern Romania, coord. Armando Alonso Pineiro, Ediciones Historia, Buenos Aires, 1999, p.55-84. (coautor)
7. Dejiny Rumunska, ed. Kurt W. Treptow, Praha, 2000 (coautor)
8. Istoria României. Compendiu, Institutul Cultural Român – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2004, 816 p. (coautor şi coordonator cu Ioan Aurel Pop)
9. История Румынии (Istoria Rumânii), Editura VES MIR, Moscova, 2005, 678 p. (coautor şi coordonator cu Ioan Aurel Pop)
10. Cercetările de istoria populaţiei României (1945-2005). Bibliografie selectivă, Presa Universitară Clujeană, 2006, 124 pagini (în colaborare cu Bogdan Crăciun)
11. History of Romania. Compendium, coordinated by Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Center for Transylvanian Studies Cluj-Napoca, 2006, 820 p.C.CĂRŢI (coautor şi coordonator la volume colective)

1. The Austrian Military Border. Its Cultural and Political Impact, Ed.Glasul Bucovinei, Iasi, 1994, 118 pagini (autor şi coordonator cu Liviu Maior , Nicolae Bocşan)
2. Sabin Manuilă, istorie şi demografie. Studii privind societatea românească între sec.XVI-XX, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1995, 276 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Bolovan)
3. Istoria dreptului românesc. Note de curs, Cluj-Napoca, 1996, 104 p. (în colaborare cu Dorel Moţiu)
4. Recensământul din 1850, 1857, 1880. Transilvania, coordonator Traian Rotariu, vol.I-IV, Editura Staff, [Bucureşti], 1996-1998 (colaborator şi consultant).
5. Revoluţia de la 1848 în Europa Centrală. Perspectivă istorică şi istoriografică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, 465 pagini(autor şi coordonator cu Camil Mureşanu şi Nicolae Bocşan)
6. Transilvania în epocile modernă şi contemporană. Studii de demografie istorică, Presa Universitară Clujeană, 2002, 230 pagini (autor şi coordonator)
7. Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică a Transilvaniei (sec. XVIII-XX), Presa Universitară Clujeană, 2003, 332 pagini (autor şi coordonator cu Corneliu Pădurean)
8. Călători români în Occident (sec. XVII-XX), Institutul Cultural Român – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2004, 308 p. (coordonator cu Nicolae Bocşan)
9. Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică, Presa Universitară Clujeană, 2005, 413 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean)
10. Căsătorii mixte în Transilvania, secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2005, 302 pagini (autor şi coordonator cu Corneliu Pădurean)
11. Concubinage, illegitimacy and morality on the Romanian territory between the 17th and 20th century, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2005, 216 pagini (autor şi coordonator cu Corneliu Pădurean)
12. Populaţia României. Trecut, prezent, viitor. Lucrările conferinţei internaţionale “Populaţia României. Trecut, prezent, viitor”, Cluj-Napoca – Arcalia, 19-22 octombrie 2005, Presa Universitară Clujeană, 2006, 590 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan, Traian Rotariu)
13. Patrimoniul natural şi cultural al României. Munţii Apuseni, coord. Ioan Aurel Pop, Marius Porumb, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2006, 296 pagini (coautor)
14. Mişcări de populaţie şi aspecte demografice în România în prima jumătate a secolului XX. Lucrările conferinţei internaţionale “Mişcări de populaţie în Transilvania în timpul celor două războaie mondiale României”, Cluj-Napoca, 24-27 mai 2006, Presa Universitară Clujeană, 2007, 332 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan, Rudolf Gräf, Corneliu Pădurean)
15. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI), Editura Presa Universitară Clujeană, 2007, 539 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean)
16. Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie, (autor şi coordonator cu Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş), Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, 458 pagini
17. Schimbare şi devenire în istoria României. Lucrările conferinţei internaţionale “Modernizarea în România în sec. XIX-XXI”, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, 772 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan)
18. Istoria Transilvaniei, vol .III, coord. Ioan-Aurel Pop, Magyari András, Thomas Nägler, Academia Română - Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, 724 p. (coautor pag. 373-420, 435-442, 479-504, 553-568)
D. STUDII SI ARTICOLE:

1. “Consideraţii privind geneza şi înfiinţarea Asociaţiei naţionale arădane pentru cultura poporului român”, în Acta Musei Napocensis, 22-23, 1985-1986, p. 631-640.
2. “Meseriaşii români arădeni în mişcarea naţională românească din epoca dualismului”, în Mitropolia Banatului, 36, nr.2, 1986, p. 81-86 (în colaborare cu I.M.Bogdan)
3. “Mişcări sociale în Sălaj în primăvara anului 1848”, în Acta Musei Porolissensis, 11, 1987, p. 295-299.
4. “Raporturile ASTREI cu Asociaţia Naţională arădană pentru cultura poporului român”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, 32, 1987, nr.1, p. 35-41.
5. “Contribuţii la cunoaşterea activităţii cultural-naţionale a avocaţilor şi funcţionarilor români în cadrul Asociaţiei naţionale arădane, 1863-1870”, în Crisia, 17, 1987, p. 331-339 (în colaborare cu Dorel Moţiu)
6. “Vincenţiu Babeş şi Asociaţia naţională arădană“, în Studii de istoria Banatului, 13, 1987, p. 91-101.
7. “Cultură şi societate în Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea”, în Ziridava, 15-16, 1987, p. 307-317.
8. “Asociaţia naţională arădană pentru cultura poporului român, factor de solidarizare şi unitate naţională, 1863-1918”, în Acta Musei Napocensis, 24-25, 1987-1988, p. 701-710.
9. “Aspecte privind căsătoria şi familia în satul românesc din nord-vestul Transilvaniei la mijlocul sec. al XIX-lea”, în Acta Musei Porolissensis, 12, 1998, p. 845-850 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
10. “Evoluţia cantitativă şi compoziţia socio-profesională a membrilor Asociaţiei naţionale arădane (1863-1910)”, în Crisia, 19, 1989, p. 231-246 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
11. “Atitudini privind formarea familiei în societatea românească din nord-vestul Transilvaniei în a doua jumătate a sec. al XIX-lea”, în Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie Cluj-Napoca, 29, 1989, p. 525-535 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
12. “Cultură şi politică în activitatea Asociaţiei naţionale arădane, 1863-1914”, în vol. Cultură şi societate în epoca modernă. Politică. Naţionalitate. Cultură, editat de Nicolae Bocşan, Nicolae Edroiu, Aurel Răduţiu, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1990, p. 134-144.
13. “Considerations sur l’épidémie de choléra de 1848 en Transylvanie”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, 35, 1990, nr.1, p. 93-102.
14. “Consideraţii demografice asupra localităţilor Brăişor şi Iclod în a doua jumătate a sec. al XIX-lea”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 30, 1990-1991, p. 267-280 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
15. “Cercetările de demografie istorică a Transilvaniei, 1945-1990”, în Revue de Transylvanie, serie nouă, 1, nr.1, 1991, p. 101-111 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
16. “Biserică şi familie la românii din Transilvania în sec. al XIX-lea”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 31, 1992, p. 93-102 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
17. “Les recherches de démographie historique sur la Transylvanie, 1945-1990”, în Revue de Transylvanie, 1, nr.1, Décembre 1991, p. 132-146 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
18. “The Church in the Family Life of the Romanians of Transylvania in the 19-th Century”, în Romanian Civilization, 1, nr.2, 1992, p. 49-57 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
19. “Consideraţii demografice asupra ţiganilor din Transilvania la sfârşitul sec. al XIX-lea”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 32, 1993, p. 187-194.
20. “Evoluţia demografică a zonei Lechinţa între revoluţia paşoptistă şi primul război mondial”, în Revista Bistriţei, 7, 1993, p. 179-194.
21. “Historical Demography in Romania: a Selected Bibliography”, în Romanian Civilization, 2, no. 2, 1993, p. 47-55.
22. “On the Demographic situation in Transylvania 1850-1910”, în Transylvanian Review, 3, no.1, 1994, p. 80-100.
23. “Consideraţii asupra epidemiei de holeră din 1848 în Transilvania”, în vol. Studii de istorie a Transilvaniei. Specific regional şi deschidere europeană, coord. Sorin Mitu, Florin Gogâltan. Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, Cluj, 1994, p. 164-167.
24. “Contribuţii privind situaţia demografică a Transilvaniei în anii 1850-1910”, în vol. Istoria României. Pagini transilvane, coord. Dan Berindei, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1994, p. 282-300.
25. “Consideraţii istoriografice privind regimul demografic în Europa Centrală între revoluţia de la 1848 şi primul război mondial”, în Revista Bistriţei, 8, 1994, p. 155-165.
26. “Contributions Regarding Transylvania’s Ethnic and Religious Structure in the 20th Century”, în Transylvanian Review, 3, no.3, 1994, p. 80-96 şi în Eurobalkans (Grecia), no.21, 1995-1996, p. 34-43 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
27. “The Demographic Evolution of the 2nd Romanian Frontier Guard”, în vol. The Austrian Military Border. Its Political and Cultural Impact, edited by L.Maior, N.Bocşan, I.Bolovan, Iaşi, 1994, p. 40-54.
28. “Consideraţii demografice asupra populaţiei germane din Transilvania în sec. XX”, în Revista Bistriţei, 9, 1995, p. 305-312 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
29. “Considérations sur la vie et l’activité de Sabin Manuila“, în Transylvanian Review, 4, no.1, 1995, p. 128-134 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
30. “Regional Cultural Associations Among the Romanians of Transylvania, 1861-1914”, în Romanian Civilization, 4, no.2, 1995, p. 61-69.
31. “Evoluţia demografică a Transilvaniei între 1850-1870”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 34, 1995, p. 197-216.
32. “Contribuţii privind structura etnică şi confesională a Transilvaniei în sec.XX”, în vol. Sabin Manuilă, istorie şi demografie, coord. Sorina Paula şi Ioan Bolovan, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1995, p. 154-168 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
33. “Realităţi demografice în Regimentul II românesc de graniţă (sec. al XIX-lea)”, în vol. D.Prodan. Puterea modelului, coord. Nicolae Bocşan, Nicolae Edroiu, Liviu Maior, Aurel Răduţiu, Pompiliu Teodor, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1995, p. 143-156.
34. “Registrele parohiale de stare civilă din Transilvania - izvoare de demografie istorică“, în Revista arhivelor, seria a II-a, 1, nr.1-2, 1995, p. 47-51 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
35. “Anii 1848-1849 din punct de vedere demografic (cazul Transilvaniei)”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 35, 1996, p. 373-381.
36. “Attitudes Concerning the Formation of the Family in Romanian Society in Northwestern Transylvania during the Second Half of the Nineteenth Century”, în Romanian Civilization, 5, no.2, 1996, p. 43-54 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
37. “The Demographic Impact of the 1848-1849 Revolution in Transylvania”, în Transylvanian Review, 5, no.4, 1996, p.128-135.
38. “Problemele demografice ale Transilvaniei între ştiinţă şi politică (1920-1945). Studiu de caz”, în vol. Transilvania între medieval şi modern, coord. Camil Mureşanu, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1996, p. 119-131 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
39. “Programul editorial al Centrului de Studii Transilvane, 1991-1996”, în Tribuna, nr.5, 1997, p. 8-9.
40. “Contribuţii documentare privind politica demografică a Ungariei la începutul sec. XX”, în Acta Musei Napocensis, 34, II, 1997, p. 293-310
41. “Informaţii noi privind revoluţia de la 1848-1849 în zona Munţilor Apuseni”, în Cele trei Crişuri, serie nouă, 9, nr.5-6, 1998, p. 1,7.
42. “Contribuţii la cunoaşterea imaginarului social în revoluţia de la 1848 din Transilvania”, în vol. Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, II, coordonatori: Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Editura Presa Universitara Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, p. 184-207.
43. “Romanians and Hungarians in the Revolution of 1848 in Transylvania”, în Transylvanian Review, 7, no.2, 1998, p. 160-181.
44. “Repere privind constituirea demografiei istorice”, în vol. Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşanu, îngrijit de Nicolae Edroiu, Ed.Presa Universitara Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, p. 551-556.
45. “Românii într-o istorie a Europei”, în Tribuna, serie noua, XI, nr.17-18/1999, p. 8-9.
46. “On the Idea of Autonomy in Transylvania”, în Transylvanian Review, VII, no.4, Winter 1998, p. 147-149
47. “Une histoire des Roumains. Etudes critiques”, în Transylvanian Review, VIII, no.2, Summer 1999, p. 136-141.
48. “Emigration de la population transylvaine dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle”, în Transylvanian Review, VIII, no.3, Autumn 1999, p. 140-154.
49.”Consideraţii istorice şi statistice privind căsătoria în Transilvania între 1851-1918”, în vol. Familie şi societate în Transilvania, coord. V.Orga, I.Costea, Cluj-Napoca, 1999, p. 45-51
50.”Românii şi problema schimbului de populaţie în perioada interbelică“, în România.Km O, Baia Mare, 1,1999, p. 99-102
51. “Cercetările româneşti de demografie istorică la sfârşit de mileniu”, în vol. Romanian Studies at the Turn of the Century, edited by Kurt W. Treptow, Iaşi, 2000, p. 67-77
52. “Reflecţii pe marginea negocierilor româno-maghiare din vara anului 1940”, în Aradul Cultural, Arad, iunie 2000, p. 21-24
53. “Opinii despre ideea de autonomie în Transilvania”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj, 37, 1998, p. 315-317
54. “Organizarea administrativă şi dinamica populaţiei Transilvaniei între revoluţia de la 1848 şi primul război mondial”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj, 37, 1998, p. 149-169
55. “Iniţiative româneşti privind problema schimbului de populaţie în primii ani ai celui de al doilea război mondial”, în vol. România şi relaţiile internaţionale în secolul XX, îngrijit de Liviu Ţîrău şi Virgiliu Ţârău, Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 2000, p. 90-116 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
56. “Romii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Aspecte statistice şi demografice” în vol. Modele de convieţuire în Europa Centrală şi de Est, redactor Rodica Elena Colta, Arad, 2000, p. 243-260
57. “Demografie şi istorie. Între onestitate şi rea-credinţă”, în Cele trei Crişuri, Oradea, seria III, anul I, nr. 10-12, 2000, p. 48-53
58. “Considerations on the Romanian-Hungarian Negotiations Held in the Summer of 1940”, în Transylvanian Review, vol. IX. no. 4 Winter 2000, p. 93-98
59. “Habitatul rural din Transilvania între 1850-1910”, în vol. Faţetele istoriei. Existenţe, identităţi, dinamici. Omagiu academicianului Ştefan Ştefănescu, editat de Tudor Teoteoi, Bogdan Murgescu, Şarolta Solcan, Bucureşti, 2000, p. 113-124
60. “Demography and History. Between Onesty and Dishonesty” în Transylvanian Review, vol. X, No. 1, Spring 2001, pag. 112-117
61. “Aspecte privind politica demografică a Ungariei la începutul secolului XX”, în vol. Istoria ca experienţă intelectuală, volum îngrijit de Corneliu Crăciun şi Antonio Faur, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2001, pag. 302-308
62. “Sguardo sulla demografia storica della Transilvania”, în Transylvanian Review, vol. X, no. 4, Winter 2001, p. 92-99 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
63. “Vasile Stroescu dans la conscience publique de Transylvanie”, în Transylvanian Review, vol. XI, no.2, Summer 2002, p. 22-29
64. “Istoria familiei şi demografia istorică în România la început de mileniu”, în Caiete de antropologie istorică, Anul I, nr. 1, ianuarie-iunie 2002, p.23-36 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
65. “Problema vârstei la căsătorie la românii din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, în vol. Slujitor al bisericii şi al neamului, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002, p. 466-475 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
66. “Consideraţii privind vârsta la căsătorie la românii transilvăneni în secolul al XIX-lea”, în vol. Transilvania în epocile modernă şi contemporană. Studii de demografie istorică, coordonator Ioan Bolovan, Presa Universitară Clujeană, 2002, p.111-124 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
67. “Il costituzionalismo romeno e i suoi modelli europei”, în vol. Romania-Italia-Europa. Storia, politica, economia e relazioni internazionali, a cura di Francesco Randazzo, Edizioni Periferia, Cosenza, 2003, p. 107-120 (în colaborare cu Nicoale Bocşan şi Ghizela Cosma)
68. “Biserică şi cultură naţională în Europa centrală în epoca modernă: cazul asociaţiilor culturale regionale (1826-1918)”, în vol. In memoriam mitropolitul Andrei Şaguna, 1873-2003, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, p. 335-343
69. “Probleme demografice transilvănene reflectate într-un episod al relaţiilor diplomatice româno-germane (1942)”, în vol. Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică a Transilvaniei (sec. XVIII-XX), Presa Universitară Clujeană, coordonatori Ioan Bolovan şi Corneliu Pădurean, 2003, p. 317-327
70. “Război şi pace sau despre influenţa violenţei şi a politicilor demografice asupra populaţiei la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale secolului XX”, în vol. Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică a Transilvaniei (sec. XVIII-XX), Presa Universitară Clujeană, coordonatori Ioan Bolovan şi Corneliu Pădurean, 2003, p. 328-339
71. “Ştefan Pascu şi demografia istorică în România”, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, XLII, 2003, p. 145-154
72. “Église et culture nationale en Europe Centrale à l'époque moderne: le cas des associations culturelles régionales (1826-1918)”, în Annuario dell'Istituto Italo-Romeno di Studi Storici, I, 2004, p. 106-112 (în colaborare cu Liana Lăpădatu)
73. “Demografie şi politică în România în timpul regimului ceauşist”, în Tribuna, septembrie 2004
74. “Contribuţia arhivei Episcopiei Unite Greco-Catolice de Gherla din perioada modernă la renovarea discursului istoric contemporan”, în Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia Catholica, XLIX, 1/2004, p. 331-339 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
75. “Zentrum für Siebenbürgische Studien Cluj-Napoca: Geschichte, Forschungsprogramme und Veranstaltungen”, în Südostdeutches Archiv, Band 46/47, 2003-2004, p. 119-122
76. “Aspecte privind relaţia politică-demografie în timpul regimului comunist din România”, în Arhiva Someşană, seria a III-a, 2004, p. 285-294
77. “Family and marital relations in the Transylvanian Romanian Village (1850-1914), în Transylvanian Review, vol. XII, Winter, no. 4/2003, p. 33-44
78 “Mişcarea naţională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, în Tribuna, 16-31 martie 2005, p. 24
79. “Unirea Principatelor şi Alexandru Ioan Cuza în conştiinţa românilor din Transilvania”, în vol. Unirea Principatelor. Momente, fapte, protagonişti, editat de Dumitru Ivănescu, Editura Junimea, Iaşi, 2005, p. 61-72
80.”The Transylvanian Jewry Between 1870 and 1930: A Demographic Investigation”, în Transylvanian Review, vol. XIV, no. 2, Summer 2005, p. 97-110
81.”Politica e demografia durante il regimo comunista”, în vol. Comunismo e Comunismi. Il modello Rumeno, Atti del convegno di Messina, 3-4 maggio 2004, a cura di Gheorghe Mandrescu, Giordano Altarozzi, Accent, Cluj, 2005, p. 151-165
82. “Populaţia oraşului Cluj în secolul XX”, în vol. Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică, coordonatori Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Presa Universitară Clujeană, 2005, p. 213-240
83. “Evreii din Transilvania între 1870-1930. Contribuţii demografice”, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca, XLIV, 2005, p. 539-550
84. „Procese demografice din perspectivă istorică”, în vol. Mănăstireni şi Mănăşturu Românesc, Cluj-Napoca, Editura Studia, 2005, p. 539-550
85. „L'Union des Principautés et la personalité de Alexandru Ioan Cuza dans la presse roumaine de Transylvanie (1853-1873)”, în Transylvanian Review, vol. XIV, no. 3, Autumn 2005, p. 127-138
86. „Căsătoriile mixte în Transilvania la sfârşitul epocii moderne. Consideraţii demografice”, în vol. Căsătorii mixte în Transilvania, secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, coordonatori Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2005, p. 83-108
87. Colaborator la vol. Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. Seria C. Transilvania, vol. VII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 744 pag
88. „Mutaţii demografice în Transilvania în timpul Primului Război Mondial”, în Studii şi Materiale de istorie Modernă, 2005, Bucureşti, tomul XVIII, p. 61-70
89. „Biserică, naţionalitate şi cultură în epoca modernă (aspecte privind asociaţiile culturale regionale din monarhia habsburgică)”, în vol. Biserică şi societate. Studii istorice, coord. Corneliu Pădurean, Mihai Săsăujan, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2005, p. 9-20
90. „Matica Srpska and the Romanians from Transylvania”, în The Almanac of the City Museum of Novi Sad, nr. 1/2005, p. 83-90
91. “L’illégitimité en Transylvanie dans la seconde moitié du XIXe siècle : contributions statistico-démographiques“ în vol. Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean (coordonatori), Concubinage and illegitimacy in Transylvania, between the 19th and XXth century, Editura Guttenberg Univers, Arad, 2005, p. 79-92 (coautor cu Liana Lăpădatu)
92.„Câteva consideraţii privind caracteristicile demografice ale populaţiei Transilvaniei între revoluţia paşoptistă şi primul război mondial”, în vol. Naţiunea Română. Idealuri şi realităţi istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, volum îngrijit de Alexandru Zub, Venera Achim, Nagy Pienaru, Bucureşti, 2006, p. 298-316
93. „Ilegitimitatea în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: contribuţii statistico-demografice”, în vol. Populaţia României. Trecut, prezent, viitor, coordonatori Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Traian Rotariu, Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 223-231
94. „Din nou despre regimentul grăniceresc român năsăudean”, în vol. Reconstituiri istorice. Idei, cuvinte, reprezentări. Omagiu profesorului Iacob Mârza, coord. Laura Stanciu, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2006, p. 391-406
95.“Emanciparea evreilor din Ungaria în conştiinţa politică a românilor din Transilvania”, în vol. Dilemele convieţuirii. Evrei şi neevrei în Europa Central-răsăriteană înainte şi după Shoah, coord. Ladislau Gyemant, Maria Ghitta, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2006, p. 39-52
96. “L'emancipazione degli ebrei d'Ungheria nella coscienza politica dei romeni di Transilvania”, în Annuario dell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, VIII, no. 8, 2006, p. 369-376 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan).
97. “Mutazioni demografiche in Transilvania negli anni della prima guerra mondiale”, în vol. Războiul şi societatea în secolul XX/ Guerra e societa nel XX secolo, coord. Gheorghe Mândrescu, Giordano Altarozzi, Ed. Accent, Cluj-Napoca – Roma, 2007, p. 106-119
98. “Societatea civilă românească din Arad în timpul dualismului”, în vol. Biserică, societate, identitate. In honorem Nicolae Bocşan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 401-408 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
99. “Mutaţii demografice în Transilvania în timpul Primului Război Mondial”, în vol. Mişcări de populaţie şi aspecte demografice în România în prima jumătate a secolului XX. Lucrările conferinţei internaţionale “Mişcări de populaţie în Transilvania în timpul celor două războaie mondiale României”, Cluj-Napoca, 24-27 mai 2006, coordonatori Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Rudolf Gräf, Corneliu Pădurean), Editura Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 71-82 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
100. “Familie şi comportament matrimonial în Transilvania între 1850-1914. Între tradiţie şi modernizare”, în vol. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI), coord. Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean), Editura Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 107-134 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
101. “Demographic phenomena and behaviour in Transylvania during World War I”, în Romanian Journal of Population Studies, vol. 1, no. 1-2, 2007, p. 164-180 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan) (BDI: http://www.ceeol.com/index.aspx)
102. “Die Bevölkerung der Stadt Klausenburg im 20. Jahrhundert”, în vol. Klausenburg. Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa, coordonator Rudolf Graf, Ulrich Burger), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 203-217
103. “Aspecte privind impactul demografic şi mental al epidemiilor de holeră în spaţiul ardelean în secolul al XIX-lea”, în vol. Naţiune şi europenitate. Studii istorice. In honorem Magistri Camili Mureşanu, volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Şerban Turcuş, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, p. 228-241
104. “Family and matrimonial behavior in Transylvania at the end of nineteenth century and the beginning of the twentieth century: between tradition and modernization”, în vol. Dimensions of Domestic Space in Romania, editor Petru Iluţ, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p. 126-148
105. „Interferenţe româno-italiene în problema situaţiei evreilor din România la începutul secolului XX”, în vol. Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie, coord. Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p. 437-446
106. “From Tradition to Modernization. Church and the Transylvanian Romanian Family in the Modern Era”, în Journal for the Study of Religions & Ideologies, vol. 7, no. 20, Summer 2008, p. 107-133
107. “Evoluţia demografică a satului Berindu în sec. XVIII-XX”, în vol. Remus Gabriel Lăpuşan, Tudor Sălăgean, Berindu (judeţul Cluj). Un sat din Transilvania, Editura Maxim Bit, Cluj-Napoca, 2008, p. 146-166
108. „Aspecte privind populaţia Transilvaniei între 1850 şi 1910: schimbare, progres şi/sau modernizare”, în vol. Schimbare şi devenire în istoria României. Lucrările conferinţei internaţionale “Modernizarea în România în sec. XIX-XXI”, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, coord. Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, p. 603-618
109. “Le interferenze rumeno-italiane nella questione ebraica nella Romania degli inizi del XX secolo”, in vol. Romania culturale oggi, a cura di Nicoleta Neşu, premessa di Luisa Valmarin, Bagatto Libri, Roma, 2008, p. 121-130
110.“Transylvania until World War I: Demographic Opportunities and Vulnerabilities”, in Transylvanian Review, vol. XVII, no. 4, Winter 2008, pp. 15-40E. Recenzii şi note de lectură la circa 100 de cărţi româneşti şi străine în reviste de specialitate şi de cultură din ţară.

F. Organizator principal al următoarelor conferinţe internaţionale:
1. Călători români în Occident în sec. XVII-XX, Cluj-Napoca, septembrie 2003 (finalizată cu publicarea volumului Călători români în Occident (sec. XVII-XX), Institutul Cultural Român – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2004, 308 p. (coordonator cu Nicolae Bocşan)
2. De la Cruciada a IV-a la unificarea europeană, Cluj-Napoca, mai 2004
3. Populaţia României. Trecut, prezent, viitor, Cluj-Napoca, octombrie 2005 (finalizată cu publicarea volumului Populaţia României. Trecut, prezent, viitor. Lucrările conferinţei internaţionale “Populaţia României. Trecut, prezent, viitor”, Cluj-Napoca – Arcalia, 19-22 octombrie 2005, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, 590 pagini (coordonator cu Sorina Paula Bolovan, Traian Rotariu)
4. Mişcări de populaţie în Transilvania în timpul celor două războaie mondiale, Cluj-Napoca, mai 2006 (finalizată cu publicarea volumului Mişcări de populaţie şi probleme demografice în România în prima jumătate a secolului XX. Lucrările conferinţei internaţionale “Mişcări de populaţie în Transilvania în timpul celor două războaie mondiale”, Cluj-Napoca, 21-23 mai 2006, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 312 pagini (coordonator cu Sorina Paula Bolovan, Rudolf Graf, Corneliu Pădurean) – sub tipar